Logotyp: Min myndighetspost

Meny

Frågor och svar

Vad är brevlådan Min myndighetspost?

Min myndighetspost är en statlig digital brevlåda där du kan ta emot meddelanden från myndigheter och kommuner. Den är gratis och säkrare än vanlig e-post. Brevlådan förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Skatteverket tillhandahåller IT-drift av tjänsten.

Vem kan ha en digital brevlåda?

Privatperson och enskild firma

För att skaffa en privat brevlåda behöver du ha fyllt 18 år. Gå in på minmyndighetspost.se och logga in med din e‑legitimation, t ex BankID. Följ sedan anvisningarna.

Företag

För att skaffa en företagsbrevlåda krävs att du är behörig firmatecknare i företaget. Om ett företag har flera firmatecknare som behöver skriva under gör man det genom att logga in i Min myndighetspost och skriva under. Firmateckningen kontrolleras mot Bolagsverkets register. När behöriga firmatecknare har skrivit under registreras profilen och brevlådan aktiveras för företaget i Min myndighetspost.

Hur skaffar jag en digital brevlåda?

Gå in på minmyndighetspost.se och logga in med din e‑legitimation, t ex BankID. Följ sedan anvisningarna.

Vad är en profil?

En profil är de uppgifter som sparats för din räkning i registret över alla anslutna mottagare (Förmedlingsadressregistret). Detta gör det möjligt att få digital post från myndigheter till en digital brevlåda. Dessa uppgifter kräver signering med e-legitimation för att ändras. En profil omfattar

 • vilken digitial brevlåda du använder,
 • vilka mottagningsregler du har accepterat, dvs. vilka myndigheter du vill ta emot digital post ifrån.

Hur vet jag när jag har fått ett meddelande?

Fyll i dina kontaktuppgifter i brevlådan under Inställningar, så blir du aviserad via e‑post och/eller sms när du har fått ett nytt meddelande.

Hur länge sparas ett meddelande i brevlådan?

I dagsläget raderas inga meddelanden i din brevlåda automatiskt, det är bara du som kan radera meddelanden i din brevlåda. I en företagsbrevlåda kan enbart firmatecknaren radera meddelanden.

Kan jag ha flera olika brevlådor?

Som privatperson kan du bara ha en aktiv brevlåda för mottagande av digital post från myndigheter och kommuner.

Som företagare kan du ha fler brevlådor. En brevlåda för dig som privatperson och en eller fler brevlådor för dina företag.

Vem är ansvarig för att ett meddelande når mig?

Avsändaren av meddelandet ansvarar för att meddelandet når din digitala brevlåda. Därefter är det ditt ansvar att öppna och ta del av innehållet. Alltså motsvarande regler som vid hantering av papperspost, där avsändaren är ansvarig för att brevet når din adress och du är ansvarig för att öppna och läsa brevet.

Vad händer om jag glömmer att läsa posten i brevlådan eller inte kan komma åt innehållet?

Genom att registrera en profil har du begärt att få din myndighetspost digitalt. Du är ansvarig för att läsa din post i den digitala brevlådan på samma sätt som för den papperspost som skickas till din folkbokföringsadress. Av användarvillkoren för Mina meddelanden framgår att du också är ansvarig för eventuella kringtjänster, såsom internetabonnemang och mobiltelefonabonnemang. Om du saknar de kringtjänster som krävs bör du omgående avregistrera dig så att din myndighetspost skickas i pappersform istället.

Kan jag välja från vilka myndigheter jag vill ha min post digitalt?

Ja, i brevlådans inställningar kan du ange från vilka anslutna myndigheter du vill ha din post digitalt. Du kan däremot inte tacka nej till att få specifika utskick från en och samma myndighet digitalt.

Vem har tillgång till mina kontaktuppgifter?

De kontaktuppgifter som du anger i Min myndighetspost finns i ditt eget utrymme. Varken Skatteverket eller myndigheterna som skickar meddelanden har åtkomst till dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används endast för att löpande tillhandahålla brevlådans funktionalitet, dvs för att skicka aviseringar om att du har fått meddelanden.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?

Logga in i Min myndighetspost med hjälp av din e‑legitimation. På sidan Inställningar väljer du Kontaktuppgifter. Där du kan lägga till och ta bort kontaktuppgifter. Vill du byta e-postadress för aviseringar måste du först lägga till en ny e-postadress, sedan kan du ta bort den inaktuella.

Vill du ändra inställning för en specifik kontaktuppgift, t ex för hur ofta du aviseras, klickar du på aktuell kontaktuppgift för att göra detta.

Vem kan läsa mina meddelanden?

Bara du och den som fått läsrättighet kan läsa meddelanden.

I ett företags brevlåda kan den som är firmatecknare och den som fått läsrättighet läsa meddelanden.

Ingen myndighet eller annan aktör kan komma åt eller läsa meddelanden i din brevlåda.

Hur svarar jag på ett meddelande?

Du kan inte svara på ett meddelande direkt i brevlådan. För att svara på meddelanden måste du vända dig till den myndighet som skickat meddelandet. Kontaktuppgifter till den avsändande myndigheten finns sist i varje meddelande. Myndigheten kan också välja att skicka en länk i ett meddelande till en e‑tjänst eller brevlåda där du kan lämna ditt svar. 

Kan jag vidarebefordra meddelanden?

Ja, du kan vidarebefordra meddelanden till en annan person som också har en brevlåda i Min myndighetspost. Du kan också ta emot vidarebefordrade meddelanden om du vill. På sidan Inställningar kan du ändra vilka som får skicka eller vidarebefordra meddelanden till dig eller ditt företag.

Kan jag låta någon annan läsa meddelanden som finns i min brevlåda?

Ja, du kan ge någon annan rätt att läsa dina meddelanden.

Kan jag ge någon annan rätt att hantera min brevlåda?

Ja, du kan ge andra rätt att hantera din brevlåda. Den personen kan göra det mesta utom att dela ut rätten att hantera brevlådan (däremot kan hen dela ut rätten att läsa i brevlådan) samt ändra saker som rör din profil dvs.

- ändra mottagningsregler dvs. vilka myndigheter som du vill ta emot digital post ifrån

- inaktivera brevlåda t ex för att byta till en annan digital brevlåda

Vem kan få rätten att hantera en brevlåda?

Hanteringsrättighet kan bara delas ut till en fysisk person med svenskt personnummer och av dig själv.

Kan en användare med hanteringsrättighet avsluta en brevlåda i Min myndighetspost?

Ja, en användare med hanteringsrättighet kan avsluta en brevlåda i Min myndighetspost om brevlådan är inaktiv. En användare med hanteringsrättighet kan däremot inte göra en brevlåda aktiv.

Hur inaktiverar jag brevlådan Min myndighetspost?

Gör så här för att inaktivera brevlådan:

 1. Logga in med e‑legitimation i Min myndighetspost.
 2. I din översikt väljer du den brevlåda som du vill inaktivera.
 3. Följ anvisningarna på sidan Inställningar.

Om du vill inaktivera en brevlåda för ett företag krävs att du är behörig firmatecknare i företaget. Om du är företagare utan rätt att ensam teckna bolagets firma behöver ytterligare firmatecknare logga in och skriva under med sin e‑legitimation för att inaktivera brevlådan.

Vad händer med brevlådan när jag inaktiverar den?

Att inaktivera en brevlåda innebär att brevlådan finns kvar, men att inga nya meddelanden skickas till den. Alla inställningar finns kvar och du kan fortfarande logga in och läsa gamla meddelanden. När du har inaktiverat din brevlåda kan du – om du vill – avsluta den så att samtliga inställningar och meddelanden som finns i brevlådan raderas.

Hur aktiverar jag min brevlåda?

Aktivera din brevlåda genom att registrera en ny profil i Mina meddelanden och skriva under med din e‑legitimation. Därefter skickas åter meddelanden till din digitala brevlåda.

Om du vill aktivera en företagsbrevlåda krävs att du är behörig firmatecknare i företaget. Om du är företagare utan rätt att ensam teckna bolagets firma behöver ytterligare firmatecknare logga in och skriva under med sin e‑legitimation för att aktivera företagets brevlåda.

Hur tar jag bort min brevlåda?

Gör så här för att ta bort brevlådan:

 1. Logga in med din e‑legitimation i Min myndighetspost.
 2. I din översikt väljer du den inaktiverade brevlåda som du nu vill avsluta.
 3. Följ anvisningarna på sidan Inställningar.

När du har inaktiverat din digitala brevlåda kan du ta bort den. Då kommer samtliga meddelanden och inställningar som finns i brevlådan att raderas. För företag räcker det att en firmatecknare skriver under för att brevlådan ska avslutas.

Varför får jag meddelanden och aviseringar via e‑post och SMS även om jag inte har en brevlåda?

Det kan bero på att du tidigare själv knutit dina kontaktuppgifter till den brevlådan. Någon annan kan också med din tillåtelse knyta din e‑postadress och ditt mobiltelefonnummer till sin brevlåda. Detta har du i så fall godkänt.

Vill du inte längre få meddelanden och aviseringar måste du först logga in med din e-legitimation för att komma till sidan Avanmäl kontaktuppgifter.

På sidan måste du ange:
E-post/mobilnummer dit du fått avisering eller meddelande.
Person-/Organisationsnummer för aktuell brevlåda.

Du måste alltså veta vilken brevlåda det gäller.

Klicka här för att logga in och avanmäla: Avanmäl kontaktuppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför får jag post på papper från myndigheter fast jag har en digital brevlåda?

Fler myndigheter ansluter till tjänsten Mina meddelanden och kan skicka post digitalt. Men alla har inte börjat skicka alla sina meddelanden digitalt än. På digg.se, under Dessa kan du få digital post från Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppdaterar vi löpande vilka myndigheter som skickar digitalt.

Jag har bytt namn, men ibland visas ändå mitt gamla namn i brevlådan. Varför?

Min myndighetspost visar det namn som finns kopplat till din e‑legitimation. För att ändra namn behöver du kontakta utgivaren av din e‑legitimation. I vissa fall hämtas ditt namn från andra system. Det kan dröja innan alla system är uppdaterade, därför visas ibland ditt gamla namn.   

Varför öppnas en bilaga med gammalt datum i ett nytt meddelande?

Detta uppträder främst på mobila enheter och när avsändare skickar bilagor med samma namn. Om du tidigare har öppnat en bilaga med samma namn och den finns sparad på din mobila enhet så väljer webbläsaren ibland att hämta den tidigare sparade bilagan istället för den nya när du klickar på bilagan i ett meddelande.

För att komma till rätta med detta kan du prova att rensa historik och nedladdade filer i webbläsaren på den mobila enheten.

Vad händer med brevlådan Min myndighetspost när brevlådeinnehavaren avlider?

I samband med att en medborgare avlider och har blivit registrerad som avliden hos Folkbokföringen avregistreras även dennes digitala brevlåda i Förmedlingsadressregistret. Hade den avlidne personen ett uppdrag i en styrelse avregistreras inte uppgifterna i företagsbrevlådan.

En anhörig eller närstående till den avlidne kan ansöka om läsrättighet och kan då ta del av den avlidnes samtliga handlingar som finns eller skickas till brevlådan.

Kan jag som god man/förvaltare sköta min huvudmans brevlåda?

Om huvudmannen kan hantera e-legitimation kan hen dela ut rätt att läsa meddelanden eller rätt att hantera brevlådan.

Måste alla firmatecknare skriva under för att skapa en brevlåda?

Det beror på hur företagets firmateckning är registrerad hos Bolagsverket.

Jag kan inte ensam teckna företagets firma. Kan jag skaffa en brevlåda i alla fall?

Nej, i nedanstående fall behöver ytterligare firmatecknare förutom du logga in med sin e‑legitimation och skriva under:

 • När brevlådan skapas
 • När brevlådan inaktiveras
 • När brevlådan aktiveras
 • När någon ges rätt att läsa meddelanden i brevlådan

Kan jag delegera läs- eller hanteringsrättigheter för företagets brevlåda till någon annan inom organisationen?

Ja, beroende på hur företagets firmateckning är registrerad hos Bolagsverket kan en eller flera behöriga firmatecknare dela ut rätt att läsa eller rätt att hantera brevlådan.

Förändras åtkomsten till ett företags brevlåda vid en styrelseförändring?

Det är den som är behörig firmatecknare som har åtkomst till företagets brevlåda. Om en företagsrepresentant inte längre är firmatecknare har denne heller inte behörighet att läsa meddelanden i brevlådan. I samband med en styrelseförändring får de nya firmatecknarna åtkomst till företagets brevlåda.

Varför kan jag inte längre läsa meddelanden i företagets brevlåda?

Det är bara den som är behörig firmatecknare som kan läsa och dela ut rätten till andra att läsa meddelanden i företagets brevlåda. När firmateckningsrätten för ett bolag förändras påverkas även åtkomsten till brevlådan. Om du inte längre är behörig firmatecknare men ändå behöver kunna ta del av meddelanden i företagets brevlåda, kan du be behörig firmatecknare om att få rätt att läsa meddelanden. Läsrättigheterna anger firmatecknaren i brevlådans inställningar.

Jag är inte behörig firmatecknare men behöver ta del av meddelanden i företagets brevlåda. Hur gör jag?

För att ta del av meddelanden i företagets brevlåda måste du be en behörig firmatecknare om rätt att läsa meddelanden. Läsrättigheterna anger firmatecknaren i brevlådans inställningar.

Behöver du göra mer än läsa kan du istället be någon av firmatecknarna om rätt att hantera brevlådan.

Vad händer med kontaktuppgifterna som är knutna till brevlådan vid en styrelseförändring?

Det är bara den som är behörig firmatecknare som kan ändra kontaktuppgifterna som är knutna till brevlådan. Det är viktigt att uppdatera kontaktuppgifterna i samband med en styrelseförändring, för att säkerställa att aviseringar skickas till rätt kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna uppdateras alltså inte automatiskt vid en styrelseförändring, utan måste ändras i brevlådans inställningar av en behörig firmatecknare.

Vilka företag kan jag söka efter på översikten?

I sökrutan kan du söka fram företag med hjälp av företagets organisationsnummer. Är du behörig firmatecknare för det företaget och digital brevlåda finns i Min Myndighetspost får du upp företagets brevlåda i listan av brevlådor. Du kan sedan välja att gå in och hantera den digitala brevlådan. Saknar företaget brevlåda i Min Myndighetspost får du information om det och möjlighet att skapa en digital brevlåda.

Varför syns inte mina företag på översikten?

Det finns tillfällen när inte alla företag du har tillgång till visas på översikten.  Det kan t ex bero på att du är firmatecknare för många företag. I sökrutan kan du söka fram företag med hjälp av företagets organisationsnummer.

Jag är ombud och behöver administrera min klients brevlåda. Går det?

Din klient kan antingen dela ut rätt att läsa meddelanden eller rätt att hantera brevlådan till dig. 

Finns det en app för Min myndighetspost?

Det finns ingen app för Min myndighetspost. Istället är webbversionen responsiv vilket innebär att gränssnittet anpassar sig till skärmstorleken på den enhet du använder. Det ska alltså gå bra att använda Min myndighetspost oavsett om du använder en dator, läsplatta eller mobiltelefon.