Logotyp: Min myndighetspost

Meny

Tillgänglighet för Min myndighetspost

DIGG står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Min myndighetspost uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten när du är inloggad i brevlådan. Vi är medvetna om att informationssidorna på minmyndighetspost.se inte är helt tillgängliga.  

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Min myndighetspost som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Rubrikstrukturen är inte helt korrekt på alla sidor.
  • Man får inget felmeddelande om man använder sökfunktionen utan att fylla i något sökord.
  • Det finns ett förifyllt värde ("Ange sökord") i sökfältet, som kan vara förvirrande om en skärmläsare läser upp det.
  • HTML-koden på sidorna är inte helt korrekt, vilket kan orsaka problem i vissa hjälpmedel, exempelvis skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det går inte att anpassa våra PDF:er till displayens bredd vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Vid röststyrning har sökfältet namnet "Sök", trots att den synliga texten är "Ange sökord".

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Man får inget felmeddelande om man använder sökfunktionen utan att fylla i något sökord.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Min myndighetspost.

Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 september 2020.